×

Neplodnost způsobuje obrovský komunikační problém párů

Neplodnost v současné době postihuje až čtvrtinu všech párů v České republice. Její léčba přitom představuje nejen určitou zátěž pro fyzické zdraví, ale především obrovský komunikační problém a komplikace pro vztah. Stres a nejistota patří obecně k nejčastějším příčinám partnerských krizí a problémy spojené s řešením neplodnosti mohou často vést až k rozchodu partnerů.

Často se setkáváme s tvrzením, že muži přijímají celý problém o něco lépe než ženy a že jsou v přístupu k neplodnosti jaksi laxnější. Ve skutečnosti tomu ale může být jinak. Zkušenosti odborníků potvrzují, že se v případě zjištění problému řada mužů se situací vyrovnává mnohem hůře. Velmi často může být tento fakt způsobený i tím, že muži s tématem neplodnosti přijdou během života do styku méně než ženy a neznají tak možnosti a způsoby odborného vyšetření.

  • Zhruba 20 – 25 % párů je dnes neplodných.
  • Za neplodnost páru je zodpovědný ve 40 % muž a ve 40 % žena, u 20 % párů je neplodnost kombinací faktorů obou partnerů.

Psychická zátěž pro ženu i muže

„Zatímco ženy obvykle přesně vědí, co je čeká a jaká vyšetření podstoupí, muži často tyto detaily neznají,“ potvrzuje MUDr. David Rumpík, ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně. „Klíčovým vyšetřením u muže je kromě pomoci sexuologa a genetického vyšetření i mikroskopické vyšetření spermatu, zvané spermiogram,“ upřesňuje Rumpík.

Na základě spermiogramu lze zjistit, zda muži trpí nízkým počtem spermií, jejich nedostatečnou pohyblivostí, špatnou morfologií či vůbec nepřítomností spermií. Pro ženy je z hlediska lékařských procedur neplodnost daleko větší zátěží než pro muže. V rámci léčby mohou podstoupit hormonální a ultrazvukové vyšetření, imunologické a genetická vyšetření nebo laparoskopii. Mnohem širší je u nich i rozsah možných diagnóz příčin neplodnosti.

„Neplodnost představuje velkou zátěž pro vztah, ať už je jejím původcem kterýkoliv z partnerů. Nese s sebou pocit viny a dlouhodobý stres a nejistota jsou nejčastější příčinou rozchodu partnerů,“ vysvětluje psycholožka Markéta Rokytková. Pro muže představuje neplodnost velmi těžkou situaci, srovnatelnou s oznámením velmi vážného onemocnění. Na rozdíl od žen jsou muži méně ochotni o tomto problému mluvit a tím může žena získat pocit, že její partner není ochotný neplodnost řešit. Takové nedorozumění většinou vnáší do vztahu hádky a konflikty.

Jak na tom budeme za 60 let?

Statistiky hovoří jasně: Za posledních 25 let se počet spermií u mužů snížil o více než 60 % a z původního množství zhruba 40 milionů spermií v roce 1990 dnes mají muži v průměru méně než 15 milionů. Příčinou jsou civilizační faktory jako je životní styl, životní prostředí, stres, kouření nebo nemoci v dětství. Svou roli v častějších výskytech neplodnosti hraje rovněž společenský tlak, který staví kariéru a pracovní život před rodičovství a založení rodiny tak odsouvá do pozdějšího věku. Některé studie přitom odhadují, že zhruba v roce 2070 může počet spermií u mužů klesnout až k nule.

  • Za posledních 25 let se počet spermií u mužů snížil o více než 60 %.
  • Předpokládá se další snížení počtu spermií, některé studie uvádějí postupně i nulové hodnoty.

IVF už přivedlo na svět desítky tisíc dětí

Jedna z metod asistované reprodukce – metoda IVF (in vitro fertilizace – oplodnění ve zkumavce) funguje v České republice od roku 1982, kdy se v Brně narodilo první dítě “ze zkumavky”. V průběhu 80. let se díky této metodě narodila zhruba desítka dětí, dnes se díky IVF rodí v České republice asi 5 000 dětí každý rok. Vzhledem k zátěži, kterou pro matky znamenají vícečetná těhotenství, se na celém světě přistupuje k jejich omezení (SET – Single Embryo Transfer). V roce 2013 se narodil stejný počet dvojčat jako těch narozených o 10 let dříve.

  • Úspěšnost cyklů IVF je 40 – 50 %, při léčbě dokážou lékaři pomoci až 95 % párů.
  • 4 % dětí v ČR se rodí díky asistované reprodukci (zhruba 5 000 dětí ročně).
  • Za 15 – 20 let může být až polovina narozených dětí počata uměle.
  • Celosvětovým trendem je snižování počtu vícečetných těhotenství.