×

Chirurgické postupy

Pokud nalezneme příčinu mužské neplodnosti v anatomických odchylkách reprodukčního traktu, bývá řešení chirurgické. Operačních postupů a metod je celá řada a jsou zatíženy malou úspěšností.

Někdy je jako příčina neplodnosti nalezena v minulosti prodělaná infekce pohlavního traktu, která zde zanechala jizvení nebo srůsty.

Nízká úspěšnost chirurgické léčby neplodnosti u mužů vedla k rozvoji technik, kterými získáváme zárodečné buňky přímo z varlete nebo nadvarlete (MESA, TESE)

Chirurgická úprava varikokély

Varikokélou rozumíme dilataci (rozšíření) žilních pletení v šourku. Hromadění krve ve varlatech způsobuje zvýšení teploty, které může negativně působit na produkci spermií.

Operace varikokély sestává z podvazu nebo zaklipování rozšířených žil. Prováděna je z malého řezu v třísle. Zlepšení může být patrné už po třech měsících a zlepšování může dále pokračovat až dva roky. Pokud není do šesti měsíců od operace patrný žádný efekt, měly by se zvažovat jiné druhy léčby.

Zlepšení produkce spermií po chirurgické úpravě varikokély je popisováno asi u 60% mužů.

Vasovasotomie

Díky pokroku, který v posledních letech učinily mikrochirurgické postupy, je možné úspěšně navrátit plodnost mužům, kteří prodělali podvaz chámovodů jako metodu trvalé sterilizace. Odstranění podvazu chámovodů je postup, který znovu spojuje části dříve přerušeného chámovodu. Odbornou terminologií se operace nazývá vasovasostomie. Je to relativně krátká operace, trvající obvykle méně, než tři hodiny. Podobně bývají úspěšně chirurgicky řešeny i jiné příčiny neprůchodnosti chámovodů, vyvolané například infekcí.

Vasovasostomie není operace, která by pacienta příliš zatěžovala, v některých zemích bývá prováděna i jako ambulantní zákrok. Po operaci dostává pacient slabá analgetika a antibiotika a po několika dnech se může vrátit do zaměstnání. Po dobu dvou týdnů po operaci by měl nosit suspenzor a vyvarovat se ejakulace a zdvihání těžkých předmětů.

Pooperační péče zahrnuje také pečlivé sledování procesu hojení a s odstupem asi 6-8 týdnů provedení analýzy semene ke zjištění, zda se zlepšil počet spermií a jejich hybnost. Úspěšnost otěhotnění po vasovasostomii záleží na několika faktorech:

  • Době, která uplynula od podvazu chámovodů
  • Kvalitě semenné tekutiny v chámovodu v době operace (ať už obsahuje spermie nebo ne)
  • Případně přítomném ženském faktoru

V závislosti na uvedených okolnostech může být úspěšnost početí až 76%.

Chirurgický odběr spermií z nadvarlete nebo varlete

Pokud se spermie nemohou pohybovat mužským genitálním traktem z důvodu jeho blokády, mohou být chirurgicky odebrány z nadvarlete nebo z varlete.

Mezi tyto chirurgické postupy patří:

  • Mikrochirurgická aspirace (odsátí) spermií z nadvarlete (MESA)
  • Testicular Sperm Aspiration (TESA) – odsátí spermií z varlete
  • Testicular Sperm Extraction (TESE) – vynětí spermií z varlete

Tyto výkony provádí urolog nebo androlog. Pacientovi jsou podána sedativa a výkon lze provést v ambulanci, ačkoliv TESE, které se provádí z malého nářezu, může být prováděno na operačním sále.