×

Podávání léků

Méně než 5% neplodných mužů trpí hormonální poruchou, která může být léčena podáváním hormonů (nebo jiných léků). Hormonální poruchy vyvolané narušenou rovnováhou osy hypotalamus – hypofýza – varlata přímo ovlivňují spermiogenezu. U tohoto typu poruchy je podávání gonadotropinůvysoce úspěšné u této skupiny mužů.

Gonadotropiny jsou někdy užívány k léčbě mužské neplodnosti s neobjasněnou příčinou, jak ji někdy vídáme u oligozoospermie (abnormálně nízký počet spermií) nebo asthenospermie (méně než 40% spermiíje pohyblivých).

Jiné typy léků, užívaných v léčbě neplodnosti u mužů jsou: antibiotika pro léčbu infekce a bromokryptin, podáváný u poruch spermiogeneze způsobených hyperprolaktinémií – vysokou hladinou prolaktinu v krvi.

Dva nejběžnější hormonální preparáty, užívané v léčbě, jsou: