×

Techniky asistované reprodukce (ART)

Některé z metod ART, popsaných u ženské neplodnosti, jsou používány také u určitých typů neplodnosti mužské. Tyto metody zahrnují zejména intracytoplazmatickou injekci spermií (ICSI) a in vitro fertilizaci (IVF)in_vitro_fertilizace_ivf.

Intracytoplazmatická injekce spermií (ICSI)

Úspěšnost ICSI je výrazně ovlivněna kvalitou přípravy spermií a zkušeností v mikromanipulačních technikách. ICSI kombinovaná s IVF je nejefektivnější léčbou mužské neplodnosti.

Intracytoplazmatická injekce spermií (ICSI)je mikromanipulační technika, při které je navozeno oplodnění injekcí jedné spermie do vajíčka (oocytu – viz ilustraci 2). ICSI je prováděno s vajíčky, získanými stejným postupem, jako při IVF. Tato technika znamenala výrazný pokrok v léčbě mužské neplodnosti zapřičiněné těžkou oligozoospermií.

ICSI vyžaduje jen jednu spermiipro každé vajíčko, a proto se její indikace rozšířily na téměř všechny muže s těžkou neplodností, dokonce i na ty, kdo byli dříve považováni za beznadějné případy. Pokud jsou spematozoa životaschopná, může být překonána i dysfunkce spermií, protože až 50% vajíček je oplodněno nezávisle na kvalitě spermie. Azoospermie z neprůchodnosti vývodných cest může být také léčena, protože spermie lze získat přímo z varlat a k oplodnění už byly použity i nezralé formy spermií.