×

Léčba neplodnosti

První dítě počaté pomocí technik mimotělního oplodnění se narodilo v Anglii v roce 1978. V bývalém Československu se první porod dítěte počatého technikami asistované reprodukce uskutečnil v roce 1982 na brněnské gynekologicko-porodnické klinice (lékaři Pilka, Trávník, Dvořák, Tesařík).

Možnosti léčby neplodnosti metodami asistované reprodukce jsou nyní široké. Jmenovat můžeme techniky indukce ovulace a časovanou koncepci, intrauterinní inseminace, in vitro fertilizaci, intracytoplazmatickou injekci spermie nebo mikrochirurgické techniky zisku spermií z nadvarlete a varlete u mužů s vážnou poruchou spermatogenese.

V současné době působí v ČR 43 center asistované reprodukce. Celkový počet cyklů umělého oplodnění je více než 25 000 ročně. Počet dětí narozených s pomocí asistované reprodukce se pohybuje okolo 4 %. Pracoviště v České republice drží od počátku krok se špičkovými centry na celém světě.

Dle demografických průzkumů lze očekávat další nárůst dětí, počatých díky metodám asistované reprodukce. V současné době neotěhotní bez pomoci lékaře asi 20 % všech párů, které se snaží o početí.