×

Léčba ženy

Léčba ženské neplodnosti může být kategorizována do tří definovaných stadií. Mají formu následných, po sobě jdoucích kroků. V mnoha případech bývá úspěšný první krok a další potom nejsou potřebné. Postupně se budeme věnovat každému z těchto tří kroků: