×

Finanční otázky

Jednou z nejčastějších otázek je, kolik asistovaná reprodukce stojí. Konečná cena bude záviset na následujících faktorech:

  • spoluúčasti zdravotní pojišťovny,
  • metodě asistované reprodukce,
  • konkrétním centru AR.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění 369/2011 Sb. stanovuje podmínky úhrady asistované reprodukce ze zdravotního pojištění.
Úhrada ze zdravotního pojištění je poskytována:

  • ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 39 let (podle § 15 (3) Hrazené služby zahrnují zdravotní péči poskytnutou na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, a to nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy pouze 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život),
  • ostatním ženám ve věku od 22 do 39 let.

Pojišťovna hradí léky na stimulaci, základní výkony spojené se ziskem a oplozením oocytů a transfer embryí(tzn. buď IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů, nebo IVF cyklus s odběrem oocytů bez embryotransferu, příp. základní IVF cyklus s přenosem embryí). Mezi úkony nehrazené pojišťovnou patří např. mikromanipulační techniky (ICSI a AH), kryokonzervace gamet a embryí, preimplantační genetické vyšetření, chirurgické metody odběru spermií, prodlouženou kultivaci embryí apod.

Až donedávna neznamenaly náklady na léčbu neplodnosti velké břímě pro jednotlivé národní zdravotnické systémy, protože byl dostupný jen omezený rozsah léčebných postupů. Díky zavedení Asistovaných reprodukčních technologií (ART)a zvýšenému očekávání lidí od systému zdravotnictví především v rozvinutých zemích se však finanční tlak na tyto zdravotnické systémy zvyšuje. Zároveň si však společnost uvědomuje, jak důležitá je léčba neplodnosti pro příznivý demografický vývoj populace, proto roste přirozeně poptávka po co největší dostupnosti efektivní léčby poruch plodnosti. Průzkumy ukazují, že země, které umožnily neplodným párům ve větší míře využívat metodu asistované reprodukce hrazené zdravotní pojišťovnou, zaznamenaly v posledních letech nárůst populace.