×

Medicínské, etické a sociální trendy

V dnešní době existuje řada možností léčby, kterou lze neplodným párům nabídnout. V posledních deseti letech nastala exploze nových informací o neplodnosti a velký pokrok v její léčbě. Tyto nové léčebné postupy jsou všechny zmíněny na těchto stránkách a zahrnují pokroky v hormonální léčbě, širší přijetí dárcovství při oplodnění, rozvoj nitroděložní inseminace (IUI) a pokroky v mikrochirurgii a laserové chirurgii.

Nejdůležitější pokroky však nastaly v aplikaci technologií asistované reprodukce (ART). ART zahrnují in vitro fertilizaci IVF, přenos gamet do nitra vejcovodů (GIFT), přenos zygot do nitra vejcovodů (ZIFT) a injekce spermií do cytoplazmy vajíčk a(ICSI). Pokrok také nastal v pochopení psychologických dopadů neplodnosti a v psychologické pomoci neplodným párům. Společnost přesto přistupuje poněkud nejednoznačně k přijetí neplodnosti jako legitimního zdravotního problému.

V Evropě je poskytování léčby neplodným párům často omezeno finančními možnostmi systému, jsou zde značné místní odchylky v dostupnosti a dosažitelnosti těchto služeb. Předmětem žhavých debat jsou stále otázky dárcovství spermií a vajíček nebo otázky náhradního mateřství. Používání některých forem ART, jako je kryoprezervace, je v některých zemích přijímáno, ale v jiných zakázáno. Snad žádná jiná oblast medicíny není předmětem tak podrobného morálního, sociálního a náboženského zkoumání jako jsou techniky asistované reprodukce.