×

Na co se připravit

Nemusíme zdůrazňovat, že pro většinu párů není neplodnost jen pouhým fyzickým stavem. Diagnóza neplodnosti znamená často silné emocionální otřesy i sociální břemeno.. Neplodná partnerství běžně zažívají frustraci, zármutek, izolaci od přátel a rodiny nebo dokonce deprese. Nevyhnutelným důsledkem je pak stres.

I s těmito problémy vám ale mohou odborníci pomoci. Na těchto stránkách vám chceme načrtnout, jaké otázky mohou vyvstat a s jakými problémy se budete pravděpodobně muset vypořádat v případě, že se aktivně rozhodnete s neplodností bojovat.

Mějte prosím na paměti, že naše doporučení nenahrazují rady profesionála-lékaře a neposkytují zaručenou cestu k diagnóze a léčbě. Jako vždy při rozhodování o své specifické zdravotní situaci, i zde je nezbytné konzultovat váš problém s lékařem, který problémy dokáže zhodnotit ve všech souvislostech.