×

Neplodnost jako tabu

V dnešní době existuje řada možností léčby, kterou lze neplodným párům nabídnout. Průzkumy ale ukazují, že mluvit o neplodnosti je stále do jisté míry tabu. Proto se informace o nejprogresivnějších formách léčby často nedostanou k těm, kteří je nejvíce potřebují. Včasné zahájení léčby je pro pomoc neplodným párům zásadní, proto je na místě otevírat i kontroverzní otázky a nebát se o problému mluvit.

Neplodnost je nemoc jako každá jiná, navíc bohužel čím dál tím častější. Proto je zcela zbytečné s léčbou otálet. Společnost v současnosti přistupuje poněkud nejednoznačně k přijetí neplodnosti jako legitimního zdravotního problému. V Evropě je poskytování léčby neplodným párům často omezeno finančními možnostmi systému nebo jsou zde značné místní odchylky v dostupnosti a dosažitelnosti těchto služeb.

Předmětem debat jsou stále otázky dárcovství spermií a vajíček nebo otázky náhradního mateřství. Používání některých forem asistované reprodukce, jako je kryoprezervace, je v některých zemích přijímáno, ale v jiných zakázáno. Snad žádná jiná oblast medicíny není předmětem tak podrobného morálního, sociálního a náboženského zkoumání, jako jsou techniky sistovaná reprodukce.

V České republice (podle průzkumu IBRS, r. 2009) má sistovaná reprodukce velkou podporu veřejnosti, a dokonce je pro více než polovinu respondentů přijatelnějším řešením než adopce (IBRS, 2010). Konkrétní řešení neplodnosti je samozřejmě značně individuální záležitost, je ovšem velice pozitivním zjištěním, že právě moderní a účinné metody léčby neplodnosti volí čím dál tím více neplodných párů.