×

Úhrady léčby

V České republice je situace ohledně hrazení léčby následující:

Podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jsou výkony asistované reprodukce hrazeny ženám z veřejného zdravotního pojištění na základě doporučení registrujícího ženského lékaře

  • ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 39 let,
  • ostatním ženám ve věku od 22 do 39 let.

Hormonální příprava v souvislosti s in vitro fertilizací (IVF): Z veřejného zdravotního pojištění je v souvislosti s přípravou k léčbě sterility metodou mimotělního oplodnění hrazeno v každém léčebném cyklu maximálně 2250 IU hMG/ FSH a adekvátní množství agonistů GnRh či antagonistů LHRH.

I přes poměrně vysoké úhrady z veřejného zdravotního pojištění je nutné připravit se na možnost doplácení v centrech asistované reprodukce. Je rovněž možné připlatit si za léky, neboť zdravotní pojišťovna nehradí plně moderní rekombinantní preparáty pro léčbu neplodnosti. Zdravotní pojišťovnou nemusí být hrazeny ani některé výkony zvyšující pravděpodobnost otěhotnění.

Veškeré informace o situaci v jednotlivých centrech asistované reprodukce najdete na internetových stránkách těchto center, jejichž seznam je vám k dispozici zde.