×

Anamnéza

Prvním krokem u každého vyšetřování neplodnosti je odebrání kompletní a detailní anamnézy oběma partnerům. Detailní zmapování vývoje jejich zdravotního stavu může odhalit stopu vedoucí k vyvolávající příčině neplodnosti a může pomoci v rozhodnutí, kterými hlavními směry se bude ubírat další vyšetřování – jak tělesné vyšetření, tak laboratorní testy a zobrazovací metody.

Lékař se obvykle ptá na prodělaná onemocnění a operační výkony, zvláště na předchozí vyšetřování nebo léčbu neplodnosti. Ptá se také na současný zdravotní stav včetně životního stylu a stravy, rizika životního prostředí, průběh pohlavního vývoje, používání antikoncepce, případná předchozí těhotenství a pohlavní život partnerů. Někdy je k tomuto účelu používán speciální dotazník.

Získané informace mohou pomoci v cílenějším výběru specifických diagnostických testů k vyšetření neplodnosti.