×

Biopsie varlete

Biopsií varlat se rozumí odebrání malé částečky tkáně z varlat jako vzorek pro mikroskopické vyšetření. Vyšetření pod mikroskopem umožní zhodnocení semenotvorných a intersticiálních Leydigových buněk (to jsou buňky, které produkují hormon testosteron a leží mezi semenotvornými buňkami).

Normální nález při biopsii znamená, že snížený počet spermií nebo chybějící spermie při analýze je způsoben neprůchodností vývodných spermatických kanálků. Abnormality tkáně varlat při vyšetření mohou znamenat:

  • Chybění buněk potřebných pro produkci a zrání spermií
  • Hypospermatogenezi (produkce abnormálně nízkého počtu spermií)
  • Aplazii (nevyvinutí) zárodečných buněk (chybí buňky produkující spermie)
  • Známky prodělané infekce varlat
  • Abnormality Leydigových buněk