×

Karyotypizace

Jako karyotypizace je označována analýza chromozomů. Toto vyšetření se obvykle provádí při primární amenorhee a předčasném selhání vaječníků. Chromozomální abnormality (genové defekty) se vyskytují až u 70% žen s primární amenorheou.