×

Penetrační test

Test penetrace spermií měří schopnost spermií podstoupit kapacitaci, proces, který je konečnou fází zrání spermie a který jí umožní proniknout do vajíčka. Tento test bývá prováděn v případě, že ostatní testy v diagnostice příčiny mužské neplodnosti selhaly. Je také prováděn ke zjištění plodnosti u mužů s velmi nízkým počtem spermií a rutinně bývá používán na mnoha klinikách před mimotělním oplodňováním.

V tomto testu jsou spermie po inkubaci smíchány s vajíčky křečků, kterým byl odstraněn jejich vnější obal. Spermie zdravého muže jsou používány jako kontrola. Výsledek testu je vyjádřen jako procento křeččích vajíček, do kterých pronikla spermie. Normálně je to asi 60%. Protože existuje velká variabilita v penetraci vajíček, bývá výsledek testu také označován jako pozitivní (penetrace nastala) nebo negativní (penetrace nenastala). Asi 40% mužů s neobjasněnou infertilitou mají negativní test penetrace, ale tento test není spolehlivým indikátorem plodnosti nebo neplodnosti.