×

Stanovení hladiny FSH, LH a testosteronu

Endokrinní vyšetření (stanovení hladin hormonů) nebývá tak podstatné v diagnostice mužské neplodnosti, ale je zásadní u azoospermie (absence spermií) nebo oligospermie (málo spermií). Obvyklé je měření hladin FSH, LH a testosteronu v plazmě.

  • Měření FSH může být cenné pro rozlišení pacientů s azoospermií, kteří mají blokádu semenných kanálků (FSH je normální) a těch, kteří mají poškozené semenotvorné kanálky varlete ( FSH je vysoké). Nové studie však ukazují, že u takto postižených mužů nemůže být vyloučena blokáda ani u mužů, kteří mají FSH vysoké, pokud je alespoň jedno z varlat normální velikosti.
  • U 30% mužů s těžkou oligospermií nebo azoospermií vyvolanou závažným poškozením semenotvorných kanálků je koncentrace LH vysoká a koncentrace testosteronu nízká.
  • Vysoké hladiny FSH a nízké hladiny testosteronu obvykle znamenají, že jde o primární selhání varlat.
  • Nízké hladiny gonadotropinů a nízký testosteron, jak se vyskytují u hypogonadotropického hypogonadismu, mohou být léčeny podáváním hormonů a mají poměrně dobrou prognózu.
  • Vzácně se vyskytují vysoké hladiny gonadotropinů i testosteronu. Obvykle to signalizuje nízkou citlivost organismu na tyto hormony a dobrý efekt může mít podávání vysokých dávek androgenů.