×

Stanovení protilátek proti spermiím

V neplodnosti mohou hrát roli i imunologické faktory, kdy buď žena produkuje protilátky proti mužským spermiím ve svém cervikálním hlenu nebo muž produkuje protilátky proti svým vlastním spermiím. Imunologické faktory jsou často vyšetřovány poté, co byly vyloučeny ostatní příčiny neplodnosti a uvedené protilátky byly nalezeny u až 40% párů s neobjasněnou neplodností. Imunologické faktory mohou být příčinou neplodnosti, když:

  • V postkoitálním testu spermie chybí nebo se nepohybují, zatímco při vyšetření spermatu jsou normální.
  • Spermie v postkoitálním testu vykazují trhané pohyby.
  • Neplodnost přetrvává po odstranění podvazu chámovodů.
  • Spermie se při analýze spontánně shlukují (aglutinují).
  • Partneři trpí dlouhodobou neplodností s nevysvětlenou příčinou.

Následující tabulka shrnuje různé typy testů, prováděné ke zjištění přítomnosti protilátek proti spermiím.

Testy pro zjištění protilátek proti spermiím

Test Charakteristika
Kibrickův test Nejstarší a nejsnadněji proveditelný. Riziko falešně pozitivních výsledků.
Smíšený aglutinační test Používá Rh+ červené krvinky ve směsi s dalšími faktory. Dokáže zjistit IgG a IgA protilátky. Studie ukazují, že může být stejně přesný jako imobilizační test
Test shlukování spermií Může být vhodným skríningovým testem, neposkytuje informace o jednotlivých spermatických buňkách.
Imunosorpční reakce Nejspecifičtější, odhaluje protilátky jak ve spermatu, tak v cervikálním hlenu, určí i podtypy protilátek (IgA, IgG, IgM)