×

Vyšetření spermatu

Při tomto vyšetření se zkoumá vzorek semene. Před odběrem nesmí muž mít 36-72 hodin pohlavní styk. Některá centra pro odběr kromě masturbace používají speciální kondom, který zachytí sperma při souloži. Po odebrání musí být vzorek neprodleně dopraven do centra k vyšetření.

Vzorek se analyzuje vizuálním zhodnocením a vyšetřením pod mikroskopem.

Nejprve je vzorek zhodnocen z hlediska fyzikálních vlastností a pak také jeho hustota, pohyblivost , přítomnost dalších buněčných elementů.

Dále je obvyklé vyšetřit pH semene (které by mělo být neutrální nebo lehce kyselé; alkalické pH může signalizovat přítomnost infekce), dále test na zkapalnění spermatu a jeho viskozitu a provádí se také test na přítomnost protilátek proti spermiím .

Vyšetřuje se také hladina fruktózy ve spermatu, protože její chybění může znamenat zablokování vývodných cest na úrovni pod semennými váčky. To je zároveň jedna z nemnoha situací, kdy může být přínosné provedení biopsie varlat.

Koncentrace bílých krvinek (leukocytů) má negativní efekt na plodnost a společně se zvýšeným pH může znamenat infekci genitálního traktu.

Následující tabulka shrnuje kritéria, stanovená Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pro normální nález ve spermatu při analýze.

WHO kritéria pro normální nález při analýze spermatu

Vlastnosti Hodnoty
Objem 2.0-5.0 ml
pH 7.2 až 7.8
Koncentrace spermií 20 milionů /ml nebo více
Celkový počet 40 milionů nebo více
Pohyblivost 50% a více s pohybem vpřed nebo 25% a více s rychlým pohybem po přímce během 60 min po odběru
Tvar spermií 50% a více s normálním tvarem
Životaschopnost 75% a více spermií je živých
Bílé krvinky Méně než 1milion / ml
Množství zinku 2.4 molů nebo více v celém ejakulátu
Kyselina citrónová 52 molů (10 mg) nebo více v celém ejakulátu
Fruktóza 13 molů nebo více v celém ejakulátu

Ačkoliv celkový počet spermiíve vzorku je zcela zásadním kritériem, další faktory jako např. pohyblivost spermií a jejich pohyb vpřed jsou také velmi důležité při stanovování schopnosti spermií oplodnit vajíčko.

Navzdory nízkému počtu spermií je mnoho mužů s vysoce kvalitními spermiemi (živými a dobře pohyblivými) dosud plodných. Navíc pacienti s hodnotami, které byly dříve považovány za neslučitelné s oplodněním (např. počet spermií pod 5 milionů nebo pohyblivost pod 20%) mohou být při splnění dalších podmínek dobře schopni oplodnění.

Vyšetřeny by měly být dva nebo tři vzorky semene, protože je pozorována variabilita mezi jednotlivými vzorky, odebranými stejnému pacientovi. Sperma pak bývá označováno jako potencionálně plodné, sníženě plodné nebo neplodné (azoospermie).