×

Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce pomáhá téměř 40 let

Neplodnost je onemocnění, které trápilo, trápí a bude trápit partnerské dvojice na celém světě. Ve vyspělých zemích je přibližně každé 7. manželství nechtěně bezdětné a předpokládá se další pomalý nárůst. V České republice se potýká s neplodností až čtvrtina všech párů. Důležité ale je, že přibližně v 95 % lékaři dokáží toto onemocnění vyléčit.

Nejzásadnějším vědeckým a terapeutickým objevem léčby neplodnosti v posledních desetiletích je nepochybně oplození vajíčka (oocytu) spermií spermií mimo tělo ženy a následný přenos embrya do děložní dutiny (in vitro fertilizace a embryotransfer, IVF - ET). Asistovaná reprodukce (umělé oplodnění) je v dnešní době nejefektivnějším nástrojem léčby neplodnosti.

Mezi metody asistované reprodukce patří:

  • intrauterinní inseminace
  • mimotělní oplodnění = IVF = in vitro fertilizace = program „dítě ze zkumavky“

Metody asistované reprodukce daly šanci i partnerským dvojicím, které by dříve geneticky vlastní děti mít nemohly. O jejím zásadním významu svědčí i to, že jen v naší republice je přibližně 5 % všech narozených dětí počato právě tímto způsobem.

Asistovanou reprodukcí neoznačujeme pouze IVF- ET , ale všechny léčebné postupy a techniky, při kterých manipulujeme s gametami - oocyty a permiemi. Patří sem tedy i daleko starší a jednodušší intrauterinní (nitroděložní) inseminace – IUI, při které se zavádějí spermie přes vnitřní branku hrdla děložního přímo do děložní dutiny.

Jak je výše uvedeno, největší pozornost vzbudila fertilizace lidského oocytu in vitro a transfer embrya do dělohy IVF - ET. Louisa Brown, první dítě počaté po oplození metodou IVFET, se narodila v roce 1978 v Oldhamu v Anglii. K prvnímu lidskému IVF - ET ale vedla dlouhá cesta. Robert Edwards v r. 1962 popsal stádia zrání lidského vajíčka ve zkumavce. Ve stejné době byla také poprvé popsána embryonální kmenová buňka (R.Edwards, J. Paul a R. Cole), která se diferencovala in vitro.

Asistovaná reprodukce se neustále vyvíjí a zdokonaluje. V současnosti metodu IVF - ET velmi úspěšně doplňují tzv. mikromanipulační techniky:

  • Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI) - Výkon, při kterém je pod mikroskopem vždy jedna xpermie zavedena tenkou skleněnou kapilárou přímo do oocytu (první dítě po ICSI se narodilo v r. 1993 v Belgii).
  • Další z metod je asistovaný hatching (AH), což je mechanické, chemické či laserové narušení obalu embrya, čímž se usnadní jeho uvolnění z obalu před uhnízděním do děložní sliznice.
  • Kryoembryotransfer (KET) je umístění rozmraženého embrya do dělohy.
  • Mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlete (MESA) je řešením při uzávěru chámovodů (používá se speciální punkční jehla a výkon se provádí pod lupou).
  • Extrakce spermií z varlete (TESE), při které se z cca pětimilimetrových řezů na varleti extrahují semenotvorné kanálky, v nichž embryolog při preparaci pod mikroskopem hledá spermie. Po MESA či TESE vždy následuje .

Dokonalejší techniky asistované reprodukce, kvalitnější přístroje, laboratorní vybavení a v neposlední řadě účinnější hormonální přípravky nezbytné k navození růstu a zrání vajíček na vaječnících ženy, to vše se podílí na zvyšující se úspěšnosti léčby neplodnosti.