×

Lidská reprodukce

@Abychom porozuměli příčinám neplodnosti a strategii moderní léčby neplodnosti, je důležité porozumět průběhu ženského ovulačního cyklu a procesu tvorby Spermií u muže. Oba tyto procesy jsou z velké části regulovány činností hormonů.

gonadotropiny jsou hormony, které primárně ovlivňují Vaječníky a varlata. Regulují vývoj těchto orgánů i jejich hormonálně sekreční funkci a jsou nezbytné k produkci spermií u muže a vývoji a zrání vajíček u žen. V procesu reprodukce jsou zásadní tři gonadotropiny: lidský folikuly stimulační hormon FSH, lidský luteinizační hormon (LH) a lidský choriový gonadotropin (hCG).FSH a LH jsou vylučovány hypofýzou, která je umístěna na spodině mozku. Jejich sekrece je řízena dalšími hormony, tzv. gonadotropiny uvolňujícím hormonem (GnRH) , který je vylučován v části mozku zvané hypotalamus. hCG je vylučován placentou po úspěšné implantaci embrya v děloze a hraje roli zejména v průběhu těhotenství.