×

Produkce spermií

Funkcí varlat je produkce spermií a sekrece mužského pohlavního hormonu, testosteronu. Pro správnou syntézu a výživu spermií je nutné, aby teplota varlat byla asi o 1° - 4°C nižší, než je normální tělesná teplota. Tkáň šourku na změny teploty reaguje stažením a přiblížením varlat břišní stěně pokud je teplota příliš nízká a naopak relaxací a oddálením varlat od těla při zvýšení teploty.

Varlata se skládají z úzkých stočených dutých struktur, zvaných semenotvorné kanálky. Dále jsou ve varlatech přítomny tzv. Leydigovy a Sertolliho buňky. Leydigovy buňky produkují testosteron. Sertolliho buňky pečují o nezralé spermie tím, že je mechanicky podporují a chrání dokud nedosáhnou zralosti a nejsou uvolněny do kanálků, a ve zmíněném uvolňování do kanálků hrají také aktivní roli.

Struktura Popis Funkce
Varlata Dvě oválné žlázy umístěné v šourku. Hlavní mužské pohlavní žlázy. Produkují spermie a testosteron.
Šourek Kožní váček obsahující varlata. Obaluje varlata, pomáhá v nich udržovat vhodnou teplotu.
Spermatické provazce Dva provazce připojené k varlatům. Funguje jako kanálek pro spermie, mechanicky podporuje varlata v šourku.
Nadvarle Mnohočetně vinutý kanálek umístěný na vrcholu varlete. Uchovává spermie po dobu jejich zrání.
Chámovod Dlouhý zakřivený kanálek běžící od nadvarlete do břišní dutiny. Uchovávání a transport spermií.
Semenné váčky Dva váčky umístěné v pánvi za močovým měchýřem. Podílí se na tvorbě semenné tekutiny, která transportuje a vyživuje spermie.
Prostata Žláza velikosti kaštanu, obklopuje močovou trubici pod moč. měchýřem Podílí se na tvorbě semenné tekutiny, která transportuje a vyživuje spermie.
Močová trubice Trubice vycházející z močového měchýře, prochází prostatou a ústí na špičce penisu. Zakončení transportní cesty spermií, zároveň konečná část vývodných cest močových.
Penis Mužský pohlavní orgán, obsahuje topořivá tělesa vyplněná krevními cévami Dopravuje spermie do ženské pochvy. Vylučuje moč.