×

Anatomické příčiny

Existuje řada anatomických příčin mužské neplodnosti. Zde uvádíme některé z nich, včetně faktorů prostředí, které mohou anatomii mužského rozmnožovacího traktu ovlivňovat.

Retrográdní ejakulace

Retrográdní ejakulace je stavem, kdy při ejakulaci dochází k vypuzení permií zpětně do močového měchýře namísto jejich výstřiku penisem do ženského genitálního traktu. Tuto situaci nacházíme asi u 1% neplodných mužů. Jejich spermie jsou však normální, mohou být získány z moče a použity při technikách asistované reprodukce .

Žilní městky (varikokéla)

Tento stav je přítomen u 25-40% mužů, kteří navštíví centra pro léčbu neplodnosti; v běžné populaci je výskyt varikokély kolem 10-15%. Proč je u tohoto stavu narušená spermatogeneze není známo. Jedna z hypotéz říká, že důvodem je vyšší teplota, hromadění CO2 a jiných toxických substancí (např. i katecholaminů a nadledvinkových hormonů), které nastává stagnací krve v rozšířených žilách. Skutečný podíl varikokély na infertilitě není znám, někdy lze neplodnost ovlivnit chirurgickým podvazem těchto žil.

Rakovina varlat

Rakovina varlat je také spojena se zvýšeným rizikem poškození spermatogeneze. Vyskytuje se nejčastěji u mladých mužů nebo u mužů středního věku, velmi vzácná je před pubertou a ve stáří. Rizikovým faktorem jsou nesestouplá varlata. Ozařování nebo chemoterapie samy o sobě plodnost neovlivňují, pokud je nazasažené varle zdravé.

Nádor může být dokonce už v raném stadiu hmatný jako malá hrudka na jednom z varlat a pokud je zachycen v tomto stadiu, může být operačně odstraněn. Tento tumor má naneštěstí tendenci časně metastázovat a může vést rychle ke smrti. To je důvod, zdůrazňovaný i v osvětových kampaních, aby si zejména mladí muži sami vyšetřovali varlata, podobně, jako si ženy vyšetřují prsy.

Nesestouplá varlata

Varle, které je během nitroděložního vývoje plodu zadrženo ve svém putování z břišní dutiny do šourku, označujeme jako nesestouplé varle. Nacházíme je asi u 1% předčasně narozených dětí mužského pohlaví. Obvykle se jedná jen o jedno varle. Většina takto zadržených varlat sestoupí do šourku během několika měsíců po porodu, ale po této době se už sestup nedá očekávat. V těchto případech nacházíme poškozenou spermatogenezi, od velmi lehkých stupňů až po zástavu tvorby spermií . Nesestouplá varlata mohou být léčena chirurgicky, ale šance na obnovení normální plodnosti je malá.

Prostředí a životní styl

Pracovní prostředí

Během posledních let bylo identifikováno několik toxických látek, které se vyskytovaly na pracovištích. Řada pesticidů, přísad do barviv, tiskařských inkoustů a kovů jako olovo, kadmium a rtuť má nepříznivý vliv na plodnost. Z některých údajů se zdá, že výstelka semenotvorných kanálků u mužů je na tyto vlivy citlivější, než jsou varlata ostatních živočišných druhů a zvlášť je reprodukční systém zranitelný během vývoje. V poslední době poutal pozornost estrogenní efekt některých toxinů v životním prostředí a velké snižování počtu zdravých spermií , které pozorujeme u mužů v rozvinutých zemích v posledních 50 letech.

Hypotalamický systém gonadotropin uvolňujících hormonů, který řídí činnost pohlavních žláz, je ovlivňován řadou metabolických, hormonálních a nervových vlivů. Vliv na rozvoj a udržení rozmnožovacích schopností mají stres, podvýživa, socio-ekonomické problémy, emoční deprivace a některé léky.

Životní styl

Kouření cigaret má mírný, ale prokazatelně negativní efekt na spermatogenezu a může přispívat k neplodnosti z jiných příčin, např. u varikokély. Působení alkoholu na spermatogenezu je nejisté, ale abusus alkoholu způsobuje omezení plodnosti.

Drogy jako marihuana, kokain nebo anabolické steroidy mohou ovlivňovat počet spermií . Efekt marihuany je dobře znám, dlouholetí kuřáci marihuany mají nižší hladiny testosteronu a produkují méně spermií, které se méně pohybují a často mají atypický tvar. Podobně působí zneužívání kokainu, poškozuje produkci testosteronu i spermií a snižuje libido. Anabolické steroidy mohou vyvolat výrazné snížení tvorby spermií , efekt, který v tomto případě může být trvalý.

Nadměrná obliba saunování nebo horkých koupelí poškozuje tvorbu spermií, protože varlata ke své činnosti potřebují teplotu asi o 1°C nižší, než je teplota tělesná. Zvýšená teplota, která provází virové infekce může také způsobit snížení tvorby spermií, které je obvykle přechodné.

Lubrikanty

Řada výrobků, používaných jako lubrikans během pohlavního styku, může poškozovat spermie na kvalitě. O výběru vhodného lubrikantu pro styk v době, kdy se snažíte otěhotnět, se poraďte se svým lékařem.

Léky

Řada léků může ovlivňovat počet spermií a libido u muže: patří sem i některá běžná léčiva, používaná k léčbě vysokého tlaku nebo žaludeční vředové choroby.

V podstatě je poměrně málo známo o vlivu některých obecně užívaných léků na plodnost. Až do nedávné doby nebyl tento vliv při uvádění nových léků na trh zkoumán. Zhoršená kvalita semene byla u léků zjišťována náhodně. Například sulfasalazin, užívaný k léčbě střevních zánětů, může drasticky snížit kvalitu semene. Při podávání po omezenou dobu je tento efekt zvratný, ale při dlouhodobém podávání mohou být spermatozoa poškozena trvale.

Anabolické steroidy, někdy zneužívané atlety nebo kulturisty mají mohutný dopad na reprodukční funkce, způsobují azoospermii nebo oligospermii.

Velká řada cytotoxických léků, které se podávají v léčbě nádorů nebo autoimunních onemocnění, mají velký potenciál poškodit spermatogenezu. Tyto látky zabíjejí ty buňky, které se v organismu rychle dělí; to jsou buňky nádorové, ale bohužel i buňky kostní dřeně, střevní sliznice a také buňky semenotvorných kanálků. Ve vaječnících na rozdíl od varlat již buněčné dělení neprobíhá, proto efekt těchto léků postihuje mnohem více muže než ženy.