×

Neplodnost u muže

Potíže s otěhotněním přicházejí pro většinu párů jako velké překvapení. Mnoho z nich neprodělalo žádné onemocnění, které by mohlo vést k poruše plodnosti a mnoho těchto párů obvykle používalo některou z metod antikoncepce a očekávalo, že po vysazení této léčby bude schopnost početí ihned obnovena. Přestože v mnoha případech to tak funguje, ostatní zjistí, že mít dítě nemusí být vůbec jednoduché.

Neplodnost má příčinu se stejnou pravděpodobností u muže i u ženy.

Možné mužské příčiny jsou obsahem této kapitoly. Vyrovnat se s neplodností může být problém, nezávisle na příčině. Muži se cítí často oloupeni o svou mužnost a někteří zápasí s pocity méněcennosti. Je to normální reakce a klíčem k překonání je pevný partnerský vztah a vzájemná podpora. Ať je příčina neplodnosti u muže, ženy nebo obou, musí se s tímto faktem vyrovnávat oba partneři.

Než se budeme věnovat příčinám neplodnosti u mužů, podívejme se na několik důležitých okolností se vztahem ke spermatu: