×

Chromozomální poruchy

Neplodnost může nastat u poruch, které jsou vyvolány abnormálním počtem pohlavních chromozomů. Mezi ně patří tzv. Turnerův syndrom, který je charakterizován chyběním jednoho X chromozomu a vyskytuje se jen u žen.

Výskyt tohoto onemocnění je zhruba 1 na 3000 novorozených děvčat. Hlavním znakem je malý vzrůst a chybějící nebo velmi opožděný rozvoj druhotných pohlavních znaků. Tito jedinci mají vzezření i identitu žen, ačkoliv plné ženské pohlavní charakteristiky se u nich nikdy nevyvinou.

Menstruace může být navozena podáváním strogenních preparátů, ale pacientky jsou postiženy neplodností, která je trvalá a neodstranitelná.