×

Jiné příčiny (neobjasněné)

Poruchy lokalizované v děložním krčku (cervixu) jsou relativně málo častou příčinou neplodnosti. Patří mezi ně:

  • Nedostatečná sekrece cervikálního hlenu: může být způsobena nízkou estrogenní stimulací nebo špatně fungujícími buňkami uvnitř děložního krčku. Jednou z možností léčby je podávání gonadotropinůů.
  • Neprostupnost děložního hlenu: v těchto případech normální spermie nedokáže projít cervikálním hlenem dále do dělohy. Tato vlastnost hlenu se může objevit jako následek infekcí pochvy nebo je způsobena tvorbou protilátek proti spermiím v cervikálním hlenu. Také se stává, že muž si sám vytvoří protilátky proti vlastním dpermiím . Problém může vyřešit přeléčení obou partnerů antibiotiky proti bakteriální nebo plísňové infekci. Pokud tato léčba selhává, jsou pacientky obvykle léčeny pomocí nitroděložní inseminace, t.j. vstříknutím spermatu partnera přímo do dělohy, aby se obešel porušený krček dělohy. (Viz kapitolu léčba).
  • Jako neplodnost s nevysvětlenou příčinou označujeme stavy neplodnosti trvající více než jeden rok, přestože je normální menstruační cyklus, normální sperma i normální laparoskopický nález , dokonce i normální průnik spermií cervikálním hlenem. Tato situace nastává asi u 10-15% neplodných párů.

U těchto stavů má někdy úspěch empirické podávání hormonálních preparátů.

U žen se na rozdíl od mužů plodnost snižuje s rostoucím věkem. Subfertilita (snížená plodnost), definovaná jako otěhotnění po více než 12 měsících, je tedy úzce spojena se zvyšujícím se věkem.

Ostatní faktory životního stylu, jako je strava, pohybová aktivita, alkohol a užívání předepsaných léků nebo např. i zneužívání drog může ovlivňovat plodnost, ale jejich vliv není úplně zřejmý.