×

Vliv věku na plodnost

Obecně řečeno, se stoupajícím věkem klesá plodnost a stárnutí reprodukčního systému hraje klíčovou roli v ženské neplodnosti.

Bylo zjištěno, že nejrychlejší pokles v plodnosti, když srovnáváme jednotlivé roky věku, nastává od 35 let. Toto zjištění bylo potvrzeno Americkým národním výborem pro zdravotnickou statistiku studiemi prováděnými v letech 1965 až 1988. Všechny studie používaly dvanáctiměsíční interval nemožnosti početí v definici neplodnosti a všechny ukázaly, že ve věku 35 let více než jedna třetina žen nemůže během jednoho roku otěhotnět. Věk 35 let u žen tedy slouží jako určitý horizont, za kterým jsou reprodukční funkce nezvratně sníženy.

Asi 10 – 15 let před nástupem menopauzy postupně zrychluje úbytek folikulů ve vaječnících. Zároveň se zvyšují hladiny folikuly stimulačního hormonu (FSH). Tyto změny společně odrážejí zhoršenou kvalitu a potenci folikulů, protože ty nejkvalitnější folikuly už reagovaly na nižší hladiny FSH a uvolnily vajíčka. Přibližně v době těchto změn dochází i ke změnám menstruačního cyklu. Přestože i krátce před menopauzou může cyklus zůstat pravidelný, dochází k jeho zkrácení, protože je kratší folikulární fáze. Postupné zkracování cyklu (o zhruba 3-4 dny proti délce cyklu ve věku 25 – 30 let )je užitečným předpovědním faktorem snížené plodnosti.

Vliv věku na kvalitu vajíček

Pokles plodnosti je také přímým důsledkem stárnutí vajíček ve vaječnících – s věkem klesá počet zdravých vajíček. Při porodu má už žena ve svých vaječnících přítomna všechna vajíčka (asi 400 000), během života už žádná další nepřibývají. V letech pohlavní zralosti každý měsíc obvykle jen jedno vajíčko vyzrává. Počet vajíček tedy klesá od dětství až do dospělosti. Vajíčka se sice ztrácejí při ovulaci, většina vajíček podlehne spontánnímu zániku. Kolem pátého až šestého desetiletí života má už většina žen veškerou svou zásobu vajíček vyčerpánu.

Selhání vaječníků nastává v době, kdy jsou už vyčerpány všechny zárodečné buňky a ustává sekrece hormonů – estrogenů a progesteronu.

Další faktory se vztahem k věku

Reprodukční funkce u žen jsou ovlivněny i dalšími faktory, např.: frekvence pohlavních styků, která může klesat se stoupajícím věkem a s délkou partnerského vztahu; nepravidelná ovulace, nastává se změnami v hladinách hormonů se stoupajícím věkem; nedostatečnost luteální fáze, kdy je produkováno příliš málo progesteronu pro stimulaci děložní výstelky a ta potom není schopna přijmout vajíčko k zahnízdění.

Výše uvedené procesy pak vedou ke konkrétním rizikům, která při těhotenství ve vyšším věku nastávají:

  • Spontánní potraty: riziko stoupá v souvislosti s věkem
  • Ektopická (mimoděložní) těhotenství
  • Úmrtnost: i když ne příliš, přece jen s věkem stoupá riziko úmrtí spojené s těhotenstvím a porodem.