×

Slovníček pojmů

Androgeny

Mužské pohlavní hormony.Vznikají ve varlatech, malá množství též v kůře nadledvin. Nejvýznamnější je testosteron ( v době vývoje plodu má vliv na vznik mužských pohlavních orgánů, v pubertě se podílí na vývoji sekundárních pohlavních znaků). Je nezbytný pro správnou tvorbu spermií. V malém množství přítomen i u žen.

ART – Assisted reproductive Techniques

ART – Techniky asistované reprodukce

Asistovaný hatching

Speciální technika, při níž dochází k narušení obalu vajíčka, aby mohlo ze své „skořápky“ lépe vycestovat a uhnízdit se v děložní sliznici. Nadměrná pevnost vaječného obalu může být totiž jednou z příčin neplodnosti. Proto se obal vajíčka před transportem v laboratoři nařízne laserem či speciální skleněnou jehlou.

Asistovaná Reprodukce (ART)

Různé postupy používané k dosažení těhotenství bez pohlavního styku, zahrnující IVF a GIFT.

Corpus luteum (žluté tělísko)

Útvar ve vaječníku, který vzniká po ovulaci z Graafova folikulu. Produkuje ženské pohlavní hormony. Nedojde-li k oplození vajíčka, po 2 týdnech zaniká. Při oplození přetrvává řadu týdnů a do vytvoření placenty je důležitým místem tvorby hormonů, nutných k udržení těhotenství.

Egg retrieval

Získání oocytů – obvykle punkce folikulů.

Embryo

Časné stadium vývoje plodu,od oplození do osmého týdne těhotenství

Embryo transfer

Přenos embryí do dělohy. Provádí se velmi tenkým katetrem zavedeným děložním hrdlem do děložní dutiny za 48 – 120 hodin po odběru vajíček. Nebolestivý výkon, který nevyžaduje anestézii.

Estrogen

Hormon vyvolávající sekundární pohlavní znaky u žen a podílející se na řízení průběhu menstruačního cyklu. Také produkován v malém množství u mužů.

Fertilizace

Spojení genetického materiálu neseného spermií a vajíčkem a vytvoření embrya. Splynutím těchto buněk běžně dochází k oplodnění ve vejcovodu (in vivo), ale může k němu dojít i v laboratoři buď spontánně nebo metodou ICSI (in vitro). (viz také In Vitro Fertilizace.)

Folikul

Dutinka ve vaječníku obsahující vajíčka , kde probíhá zrání vajíčka před jeho uvolněním a eventuálním oplodněním.

Folikulostimulační hormon (FSH)

Hypofyzární hormon, který je nezbytný pro vývoj a zrání folikulů a pro vznik a vývoj spermií. U žen FSH stimuluje růst folikulů ve vaječnících. U mužů FSH stimuluje Sertoliho buňky ve varlatech a podporuje produkci spermií. Zvýšené hladiny FSH se vyskytují při selhání pohlavních žláz jak u mužů, tak u žen.

Gamety

Pohlavní buňky. Spermie u mužů, vajíčka u žen.

Genetická diagnostika embryí (PGD)

Jedná se o vyšetření počtu chromozomů třídenního embrya, tedy ještě před jeho přenosem do dělohy. Odhalením defektních embryí se zabrání jejich zbytečnému přenosu do dělohy, případně stejně zbytečnému zamražení embryí.

GIFT

Přenos pohlavních buněk (vajíček a spermií) do vejcovodu/ů, nyní se již nepoužívá.

GnRH

Hormon uvolňující gonadotropiny. Je vylučován částí mozku nazývanou hypothalamus. Tento hormon stimuluje hypofýzu k uvolňování LH a FSH, které dále stimulují pohlavní žlázy.

Gonadotropiny

Hormony, které řídí reprodukční funkce: Folikulostimulační hormon a Luteinizační hormon a Prolactin.

HCG

Hormon produkovaný v časné fázi těhotenství; jeho funkcí je udržovat v činnosti žluté tělísko, které produkuje progesteron. Při léčbě neplodnosti se podávají injekce HCG ke spuštění ovulace. U mužů se HCG používá ke stimulaci produkce testosteronu.

Hyperstimulační syndrom (OHSS)

Nadměrná reakce vaječníků na hormonální stimulaci, ke které dochází především při úspěšné léčbě, kdy došlo k uhnízdění embrya. Projevuje se zvětšením břicha a hromaděním tekutin v břišní dutině. Zhruba v jednom procentu případů dochází k hospitalizaci.

Hypogonadismus

Nedostatečná funkce vaječníků nebo varlat, která se projevuje nízkou produkcí spermií nebo nedostatečným vyzráváním folikulů ve vaječnících. Jeho dalším projevem je nízká hladina nebo úplná nepřítomnost FSH a LH v krvi.

Hysteroskopie

Přímé optické vyšetření děložní dutiny, které umožní vyloučit polypy děložní sliznice, myomy, děložní přepážku či jiné vrozené vady.

ICSI – Intracytoplazmatická injekce spermie

Klíčová metoda asistované reprodukce. Díky ní se mikroinjekční metodou zavádí jediná, předem odebraná kvalitní spermie do cytoplazmy vajíčka. ICSI pomáhá především mužům s narušenou plodností, v jejichž ejakulátu je málo vhodných spermií nebo chybí úplně.

Implantace embrya

Uhnízdění embrya do děložní sliznice; tím je umožněn kontakt s mateřskou krví a dostatečná výživa rostoucího plodu. V případě mimoděložního těhotenství dochází k uhnízdění na jiném místě, nejčastěji ve vejcovodu.

In Vitro fertilizace (IVF)

Vajíčka produkovaná po podávání léků pro terapii neplodnosti jsou odebrána a následně oplodněna spermiemi v laboratoři. Vzniklé embryo je přeneseno pomocí tenkého katetru do dělohy.

Indukce ovulace

Stimulace vaječníků s cílem vyprodukovat a uvolnit funkční vajíčko. Na začátku léčby se používá stimulace antiestrogeny. Pokud to nestačí, přechází se k hormonální léčbě gonadotropiny, které se aplikují injekčně. Po krátké instruktáži si ženy mohou injekce aplikovat samy doma. Před mimotělním oplodněním se používají vyšší dávky hormonů, aby vaječníky vyprodukovaly více vajíček.

Infertilita

Neschopnost donosit zdravé dítě.

Intrauterinní Inseminace (IUI)

Procedura při které lékař aplikuje spermie přímo do dělohy za pomoci katetru zaváděného děložním hrdlem.

Inseminace

Významná metoda asistované reprodukce, během níž jsou odebrané a „vyčištěné“ spermie vloženy přímo do děložní dutiny v ideálním okamžiku ovulace. Při inseminaci se rozlišují dvě významné kategorie – a to inseminace spermií partnera a inseminace s použitím spermií dárce. Úspěšnost inseminace se pohybuje kolem 10-15 procent.

Kryokonzervace (zmražení embryí)

Při větším množství embryí je možné nadpočetná embrya zmrazit na teplotu kapalného dusíku a uchovat je tak pro další použití v budoucnu. Po rozmražení se embryo dále normálně vyvíjí. Metoda kryokonzervace se používá i pro samostatné spermie.

Kryoprezervace

Uchovávání orgánů nebo tkání při velmi nízkých teplotách. Embrya, která nebyla použita v cyklu asistované reprodukce mohou být takto uchována pro další cyklus.

Laparoscopie (Laparoskopie)

Moderní diagnostická metoda se používá v případě, kdy nelze příčinu neplodnosti odhalit s pomocí rentgenu či ultrazvuku. Malým řezem v oblasti pupku se do břicha zavede laparoskopická sonda, díky níž se mohou odebrat vzorky tkáně. Jedná se o ambulantní a bezbolestný chirurgický zákrok prováděný v plné anestezii.

Luteinizační hormon (LH)

Hypofyzární hormon stimulující gonády. U mužů je nezbytný pro vývoj a zrání spermií a pro produkci testosteronu. U žen je LH důležitý pro dozrávání vajíčka a pro vyvolání ovulace.

Mikromanipulace

Různé laboratorní techniky prováděné pod mikroskopem. Embryolog provádí manipulaci s vajíčky a spermiemi, která má vést k oplodnění vajíčka a následně k těhotenství. (viz Intracytoplasmatická injekce spermií, ICSI.)

Mimotělní oplodnění (IVF)

Základní metoda asistované reprodukce. Po hormonální stimulaci vaječníků jsou ženám odebrána vajíčka. Tento zákrok probíhá ambulantně, při krátké anestezii. V laboratoři jsou vyjmutá vajíčka oplozena spermií a po několika dnech jsou embrya vložena zpátky do dělohy, tentokrát již bez anestezie.

Motilita spermií

Charakter pohybu spermií. Nízká motilita znamená, že spermie se nemohou dostat ve správný čas k vajíčku.

Nitroděložní (intrauterinní) inseminace

Zavedení spermií tenkým katetrem do děložní dutiny k vyústění vejcovodů. Intrauterinní inseminace je indikována v případech, kde lze počítat s přirozeným oplodněním vajíčka ( je mírně narušená plodnost muže, léčená porucha ovulace, minimální a mírná endometrioza, nevysvětlitelná sterilita ). Při umělém oplodnění může lékař použít k inseminaci ženy spermie partnera či anonymního dárce. Úspěšnost této metody se pohybuje mezi 10 – 15 %.

Ovulace

Uvolnění zralého vajíčka z folikulu ve vaječníku.

Počet spermií

Počet spermií v ejakulátu. Nazývaný též koncentrace spermií, udávající počet spermií na mililitr.

Potrat

Spontánní předčasné ukončení těhotenství před životaschopností plodu.

Prodloužená kultivace

Díky moderním technologiím je možné pěstovat embrya v laboratoři déle než původních 48 hodin, a to až několik dní. To je velmi důležité pro rozlišení normálních a defektních embryí. Díky prodloužené kultivaci na 4 až 5 dní je možné vyselektovat embrya, která se zastavila ve vývoji nebo se jejich vývoj výrazně zpomalil. Pro tranfer do dělohy je tak možné vybrat embrya, která se vyvíjí nejlépe.

Progesteron

Hormon produkovaný žlutým tělískem během druhé poloviny menstruačního cyklu. Je zodpovědný za růst děložní výstelky( endometria ), aby byla připravena pro přijetí a uhnízdění oplodněného vajíčka.

Rekombinantní technologie

Technologie používána k výrobě vysoce čistých léčebných přípravků.

Selhání vaječníků

Neschopnost vaječníků reagovat na stimulaci hypofyzárním FSH z důvodu poškození vaječníků nebo chronické nemoci jako je např. autoimunní nemoc. Diagnóza je stanovena vyšetřením hladiny FSH v krvi.

Spermie

Mikroskopická buňka nesoucí mužskou genetickou informaci , mužská reprodukční buňka, gameta.

Spermiogram

Vyšetření ejakulátu po třídenní sexuální abstinenci, které odhalí kvalitu spermií a jejich fertilizační potenciál. Vytvoření spermiogramu je důležité, protože v poslední době rapidně klesá kvalita spermií, a to především u mladých mužů.

Sterilita

Neschopnost páru dospět k otěhotnění.

Testosteron

Mužský pohlavní hormon, v době vývoje plodu má vliv na vznik mužských pohlavních orgánů, v pubertě se podílí na vývoji sekundárních pohlavních znaků. Je nezbytný pro správnou tvorbu spermií.

Ultrazvuk

Vyšetřovací metoda umožňující zobrazování orgánů.

Vasektomie (mužská sterilizace)

Mikrochirurgický zákrok, přetnutí chámovodu, čímž je znemožněn průnik spermií do ejakulátu.

Vejcovod

Trubicovitý orgán spojující vaječník s dělohou, v němž se setkávají vajíčka se spermiemi, aby mohlo dojít k oplodnění