×

Nejčastější dotazy

Po jak dlouhé době snažení se o početí můžeme hovořit o neplodnosti a doporučuje se návštěva CAR?

O neplodnost se jedná, pokud se pár pokouší o těhotenství déle než jeden rok při minimální snaze alespoň 2x týdně.

Po roce neúspěšné snahy nemá smysl čekat déle, je třeba navštívit centrum asistované reprodukce. Delší čekání než rok je čekání na náhodu, která se nemusí dostavit. Setkal jsem se s páry, které se neúspěšné snažily o těhotenství 5 – 8 let a chtěly se snažit ještě déle, i když jim bylo skoro 40 let. V centru asistované reprodukce se provedou základní vyšetření u muže i ženy, zjistí se pravděpodobná příčina poruchy plodnosti a nastaví se optimální režim léčby.

Jaká je úspěšnost léčby metodami asistované reprodukce?

Léčba pomocí asistované reprodukce v dnešní době zaznamenává výrazně lepší výsledky než v minulosti. Odborné studie lékařů hovoří až o 80–90% šanci pro neplodný pár na početí jednoho dítěte nejpozději do 3. cyklu. Úspěšnost léčby samozřejmě závisí na mnoha faktorech a je třeba přistupovat ke každému jednotlivému páru individuálně.

Jaké jsou druhy umělého oplodnění?

Při léčbě poruch plodnosti se postupuje od nejjednodušších metod ke složitějším. Záleží též na tom, zde je porucha plodnosti u muže nebo u ženy, případně kombinace u obou.

Dnešní metody asistované reprodukce umožňují léčbu všem neplodným párům bez ohledu na příčinu sterility.

Mezi základní metody patří tzv. inseminace (IUI), kdy se zavádí spermie do dutiny děložní při ovulaci (uvolnění vajíčka z vaječníku). Při neúspěchu této metody, kterou provádíme až 6x při dobré kvalitě spermií se přechází k umělému oplodněn tzv. IVF. Při umělém oplodnění si žena aplikuje léky, které vedou k dozrání většího počtu vajíček. Vajíčka se odsají v krátké celkové anestesii a oplození spermiemi proběhne v laboratoři. Vzniklá embrya se zavádí zpět do dělohy v určitém časovém odstupu a potom se 2 týdny čeká na výsledek testu z krve tzv. (HCG). Při eventuálním neúspěšném prvním pokusu se v dalších cyklech zavádějí do dělohy embrya, která byla zamražená (kryokonzervována). Při neúspěšných pokusech umělého oplodnění máme k dispozici darovaná vajíčka, spermie či embrya.

Pokud se obrátím na centrum asistované reprodukce – co mě čeká v rámci prvního / dalších vyšetření? Bolí to?

V první řadě je třeba objasnit příčinu poruchy plodnosti, i zde se postupuje od jednodušších metod ke složitějším. Při první návštěvě centra asistované reprodukce se začíná pohovorem. Zjišťuje se délka snahy o těhotenství, předchozí těhotenství, dříve prodělaná onemocnění u obou partnerů, výskyt vrozených vad v rodině, užívání léků atd. U partnerky se načasuje odběr krve 3. den menstruačního cyklu ke zjištění hormonálních hladin a pak se provádí ultrazvuk kolem 12. dne cyklu ke zjištění dozrávání vajíčka a změření výšky děložní sliznice. U partnera se hormonální hladiny nezjišťují, provádí se pouze vyšetření spermiogramu po 2–4 denní sexuální abstinenci. Na základě zjištěných výsledků se plánuje další postup léčby a eventuelně další vyšetření – genetika, imunologie, zjištění průchodnosti vejcovodů.

Přináší léčba neplodnosti nějaká rizika?

Techniky a metody asistované reprodukce s sebou přinášejí i některá rizika a nežádoucí účinky. U pacientky se může vyskytnout tzv. ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS). Jedná se syndrom s lehkým až závažně těžkým průběhem, kdy v důsledku hormonální léčby dochází ve vaječníku k tvorbě nadměrného množství zralých folikulů. Na hormonální léčbu jsou citlivé téměř všechny ženy, ale jen u zhruba 1 % tyto komplikace vyžadují léčbu. U zhruba 23 % žen se objeví mírné problémy s otoky a tlakem v břichu. Samotná léčba je symptomatická. Mnohdy postačí klid na lůžku a kontrola laboratorních parametrů. Je však těžko předvídatelné, u které ženy se syndrom vyvine až do pozdního stádia. Závažnější formy OHSS jsou provázeny poruchou vnitřního prostředí, poruchou srážlivosti krve nebo plicním edémem a vždy je nutná hospitalizace s odpovídající léčbou.

Při léčbě asistovanou reprodukcí je zvýšená šance na vícečetná těhotenství. To je způsobeno především tím, že je do děložní dutiny zaváděno několik embryí, aby se tak zvýšila šance na početí. Vícečetná těhotenství představují ovšem zdravotní riziko jak pro matku, tak pro plod. Vícečetnému těhotenství se dá předejít zavedením pouze jednoho embrya. V případě dobré kvality lze nadpočetná embrya zmrazit.

U žen ve věku nad 40 let hrozí samovolný potrat. Proto je nutná hormonální podpora v úvodu těhotenství a samozřejmě pravidelné kontroly hladiny hormonů a vyšetření ultrazvukem.

U pacientek s poškozenými vejcovody hrozí riziko mimoděložního těhotenství. Proto je na vyšetření průchodnosti vejcovodů kladen velký důraz. Při nejasném nálezu je vhodná diagnostická laparoskopie.

V neposlední řadě je třeba počítat s tím, že pacientky často trpí psychickým stresem. Podstoupit léčbu neplodnosti totiž znamená projít si velmi obtížným a dlouhodobým procesem, přičemž naděje na vytoužené miminko nemusejí být naplněny hned napoprvé.

Jak komunikovat s lékaři?

Připravte se na to, že během celé léčby neplodnosti přijdete do kontaktu s řadou odborníků. Profesionální zdravotní péče v tomto případě zahrnuje mnoho různých vyšetření, která ve finále přinesou kvalitní výsledek. Zdánlivým profesionálním odstupem některých lékařů se nenechte zaskočit. Uvědomte si, že váš specialista je především odborník, který se snaží určit přesnou diagnózu a doporučit vám tak nejvhodnější způsob léčby. Jednotliví lékaři přicházejí denně do kontaktu s mnoha páry, které trpí neplodností, a protože to jsou také jen lidé, profesionální odstup je jejich jediným způsobem emocionální obrany. Většina center asistované reprodukce již má také svého psychologa, který vás vyslechne a poskytne profesionální a užitečné rady, jak celý proces úspěšně zvládnout, jak komunikovat s partnerem i s nejbližším okolím.

Jak mám komunikovat s partnerem?

Připravte se na to, že podstoupení asistované reprodukce může být pro někoho stresující zážitek. V těchto okamžicích máme často tendence svalovat vinu a být nepříjemní právě na naše nejbližší, v tomto případě na partnera.

Musíme si uvědomit, že ženské a mužské emoční prožívání je ve většině případů odlišné. Zatímco ženy mají tendence o problémech hovořit velmi otevřeně, muži své emoce často drží pod pokličkou. Připravte se tedy na to, že vy a váš partner možná nebudete ve stejnou chvíli sdílet ty samé pocity a každý z vás bude mít svůj způsob, jak se s emocemi vypořádat. Většina párů potvrdila, že během léčby neplodnosti byli frustrovaní a naštvaní. V těchto chvílích se tedy pokuste zaměřit svou pozornost, jak jen to bude nejvíce možné, na nějakou pozitivní aktivitu, či nový koníček. Důležité je, abyste se v páru naučili fungovat jako jeden tým. Otevřeně spolu o všem komunikujte a snažte se navzájem pochopit.

Nenechte se odradit zklamáním z neúspěšných pokusů a své sny o miminku nevzdávejte příliš brzy. Vždyť léčba asistovanou reprodukcí je s každým rokem úspěšnější a v současnosti za svůj život této metodě vděčí celá tři procenta narozených dětí.

Kolik stojí IVF?

Cena, resp. poplatky v souvislosti s léčbou neplodnosti, nejsou plnou platbou, nýbrž jen doplatky. Velkou většinu léčby hradí pojišťovna, ale část doplácí neplodný pár. Těžko hovořit o konkrétních částkách, ty nejsou jednotné. V každém centru jsou doplatky různé a liší se též od příčiny neplodnosti a typu použitých léčebných metod. Konkrétní doplatky vám sdělí každé centrum asistované reprodukce.

Jsem sama. Mohu se nechat oplodnit anonymním dárcem?

Ne, současná legislativa umožňuje léčbu pouze kompletnímu páru muž – žena. Před jakoukoli léčbou je vyžadován podpis a souhlas obou partnerů. Nelze léčit jedince.

Kde si mohu nechat anonymně vyšetřit spermie

Spermiogram lze vyšetřit v kterémkoli centru asistované reprodukce. V rámci léčby neplodnosti na pojišťovnu, jinak s poplatkem. Vyšetření stačí domluvit alespoň den předem, nutná je 2–4 dny trvající sexuální abstinence.